Csomagépület

épület, szállításhoz csomaggá szerelhető, többfunkciójú elemekből

  • A megoldandó probléma / célkitűzés:

Magas fokú előregyártással, többfunkciós szerkezeti elemekből, egységcsomaggá szerelhető, biztonságosan szállítható, áttelepíthető építmények ki alakítása.

  • Meghatározás / bemutatás:

A könnyűszerkezetes épület, egységcsomaggá szerelhető szerkezeti elemeket, mint többfunkciójú tartógerendákat és/vagy rácsostartókat, segédszerkezeteket, burkolóelemeket, valamint térelhatároló paneleket, és kiegészítő elemeket tartalmaz.

Az oldható rögzítéssel összekötött célszerűen kialakított tartógerendákhoz és/vagy rácsostartókhoz segédszerkezetek kapcsolódnak és szállítási kalodákat képeznek az egyéb épületelemek, előnyösen burkolóelemek, térelhatároló elemek, kiegészítő elemek, stb. egységcsomaggá fogásához.

A helyszíni szerelés során a kalodák részben vagy teljesen szétbontásra kerülnek és a szerkezeti elemeik beépülnek az épületekbe.

A hagyományos módon csomagolt előre gyártott épületszerkezetek szállításához felhasznált jelentős mennyiségű csomagoló faanyag a helyszíni szerelés során hulladékba kerül.

A találmány szerinti könnyűszerkezetes épület egységcsomaggá szerelhető szerkezeti elemei lehetővé teszik, a szállításhoz speciális kalodák készítését, melyek alkalmasak az építmény egyéb elemeinek egységcsomaggá fogására, és megvédésére a szállítás során fellépő sérüléseket okozó behatásokkal szemben. A konstrukció alkalmas áttelepíthető építmények kialakítására is.

Az egyes szerkezeti elemek megfelelő kombinációjával csarnokos, pavilonos és több emeletes építmények tartóvázszerkezete is kialakítható.

A kalodákba a gyártás során beépíthetők a gépészeti berendezések, vizesblokk, fűtő-, hűtő berendezések, elektromos kapcsolószekrények, szellőzőgépek, technológiai gépek stb.

A speciális kaloda méretei az épület raszter hálóját alapul véve a szállítási lehetőségek figyelembevételével határozható meg.

Így kis teherbírású járművek használatához, vagy korlátozott terhelhetőségű utakon, hidakon, kismagasságú közúti űrszelvény esetében, és nehéz terepen történő szállításhoz is kialakítható a megfelelő súlyú és méretű egységcsomag.

  • Alkalmazási terület:

Mezőgazdasági létesítmények, raktárak, parkolóházak, műhelyek, gyártócsarnokok, járműjavító üzemek, egészségügyi létesítmények, szállásépületek, lakások, vásári kiállítóhelységek, konferenciatermek, iskolák, irodák, sportlétesítmények, valamint a gyors telepítést és áttelepítést igénylő ideiglenes létesítmények céljára.

  • Előnyök:

Nagyobb távolságú szállítás során is biztonságos védelmet nyújt az épületszerkezeti elemek, épületgépészeti-, és technológiai berendezések, valamint berendezési tárgyak közúton, vasúton, hajón történő szállításánál, valamint a szükséges átrakodásoknál.

Magas fokú előregyárthatósága és egyszerű szerkezete révén kisüzemekben is gyártható, és helyszínen kis szerelői létszámmal rövid idő alatt felépíthetők, valamint szükség esetén áttelepíthetők az építmények.

Kedvezően alkalmazható a világszerte preferált kulcsrakész létesítmények export szállítására is.

©   A dokumentációban foglaltak szellemi tulajdonjogával  dr. Lukács Manuéla rendelkezik.

%d blogger ezt kedveli: